BCG matice - ZeptejSeFilipa (47. díl)

Bostonská matice je užitečná pomůcka při strategickém rozhodování a plánování budoucnosti portfolia produktů a služeb.


Z pohledu marketingové strategie je BCG matice vizuálním přehledem o prodejnosti a tržním podílu a slouží pro zvolení vhodných činností, které se aplikují pro konkrétní fázi životního cyklu produktů. Jednotlivé kvadranty se odlišují podle tempa růstu trhu a míry relativního tržního podílu.


Obsah:
➜ 0:37 - K čemu je BCG matice
➜ 3:47 - Otazníky, hvězdy, dojné krávy a psi


BCG matice obsahuje 4 kvadranty:

➜ Dojné krávy - nejlepší produkt, ziskový, obvykle financuje jiné méně výkonné produkty. Nízké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl.

➜ Hladoví psi - produkt ve fázi úpadku. Často produkt, o který již není zájem a jeho udržování přináší vysoké náklady. Nízké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl.

➜ Otazníky - typicky se jedná o produkt, který je nový. Ideálně se snažíme o získání tržního podílu v situaci, kdy je o tento typ produktů vysoký zájem (rostoucí trend). Vysoké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl.

➜ Hvězdy - ziskový produkt o který je velký zájem a díky marketingovým aktivitám jsme získali i vysoký tržní podíl. Problémem je ale neustálý tlak konkurence a udržování tohoto produktu na špici vyžaduje vysoké náklady. Je nutné si pohlídat efektivitu, způsob prodeje a náklady na čas a materiál vkládané do výroby. Vysoké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl.


Líbí se ti moje marketingová show? Odebírej videa!
➜ http://bit.ly/ZeptejSeFilipa

➜ Mrkni na můj web https://zsf.cz